Hvem vi er. FGBMFI Danmark
head
Børge Laustsen - Landsformand / FGBMFI President Denmark


I samarbejde med - In co-operation with

 www.fg-gf.net

Se det nyeste vidnesbyrd om landsformanden Børge laustsen
KLIK HER 
See the new testimony about the National President of FGBMFI-DK CLICK HERE 

FGBMFI  Denmark
.
KLIK HER
for at se logoet i nyt vindue / Download

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 12.01. 2017
Hvem
vi er
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. 31.08. 2015
Ladies 
of the
Fellowship

Opdateret
11.03. 2016
Ønsker du forbøn, så
klik her
Vidnesbyrd 
Opdateret
01.02. 2017


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
15.12. 2016

NY SIDE
pr. 14.06. 2016
Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
På cykel
fra Norge
til Spanien
Opdateret 16.09. 2015
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
Støt os og få skatte- fradrag og/eller
bliv medlem
Opdateret
04.02. 2016
Befri
fanger
Nyhedsbreve
og referater

Opdateret
13.05. 2016
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne forretninger
og andre links
Opdateret 29.12. 2016
Bøger og
matrialer
Tilbage
fra døden
Opdateret
31.07. 2015
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek disse sider, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark  og Evangelize Now Europe 
En arbejdsgruppe under FGBMFI-DK

Opdateret 03.01. 2013

HVEM VI ER
og kontakterFull Gospel Business Men´s Fellowship International i Danmark er et fællesskab med kristne fra alle kirkesamfund, der holder møder i hoteller, på restauranter og i mødelokaler.

Mænd deler deres oplevelser om Guds indgriben i deres liv.
(På de offentlige møder er kvinder også velkomne, mens medlemsmøderene hovedsageligt er for mænd)

Vi hører ikke til de nyreligiøse bevægelser og har ingen kirke - vi betragter os som alle kristne kirkers forlængede arm.
Vi vidner om den levende Guds kraft i hverdagen. Med nu langt over 6.000 afdelinger på verdensplan afholdes der
månedlige møder på alle kontinenter, og mange har på disse møder erfaret Guds indgriben i deres tilværelse:
Til omvendelse fra et tomt og gudløst liv,
Til fornyelse i et udtørret kristenliv,
Til helbredelse for såvel fysiske som psykiske sygdomme
.

Fælles for kristne, der har oplevelser med Jesus Kristus er, at de bliver styrket og fornyet til en mere aktiv gerning
i deres menighed. Mange har også erfaret, hvordan Gud på forunderlig vis har hjulpet dem i deres forretninger.

Det danske navn "Kristne Forretningsmænd" er nu slettet, hvorfor vi nu kun hedder det internationale navn:
Full Gospel Business Men's Fellowship International i Danmark
eller bare i daglig tale - Full Gospel

fordi ordet forretningsmænd på dansk er et for snævert begreb for ordene "Business". Det amerikanske/engelske udtryk "Business" dækker langt mere end det danske "forretning", der umiddelbart leder tankerne hen på selvstændig erhvervsdrivende.
Slår man op i Gyldendals engelske ordbog får man følgende forklaringer:
Profession, bestilling, hverv, opgave, gerning, pligt, sag, ærinde, forretninger, arbejde, affære, handel, handelvirksomhed osv. eller f.eks.: Pas dig selv = Mind your own business eller: Hvad har du at gør her = What is your business here. eller: Være i gang igen = Be back in business.
Så med den brede forståelse af ordet business, så omfatter  fællesskabet både forretningsmænd og alle andre, der ønsker at få deres liv til at fungere i harmoni med Guds vilje; kendetegnet ved at ganske almindelige mennesker som du og jeg bærer det glade budskab ud til den verden, der har så desperat behov for Gud (også selv om den ikke gør sig klart, at den har det behov).  "Business" kan også defineres som "det manglende led mellem en vision og dens opfyldelse" eller "en der har fået en vision og har travlt med at nå dens opfyldelse" eller "enhver aktivitet, der skal til, for at et samfund fungerer godt". Disse difinitioner passer bedre på indholdet i FGBMFI, for vi har også en vision som vi har travlt med at udføre nemlig:
At sprede det glade budskab om Jesus og frelsen gennem ham.
Vi har ikke endnu fundet et tilstrækkeligt dækkende dansk begreb.

VISION og vores MISSIONS FORMÅL 
(se også siden med emnet) KLIK HER

Visionen bygger på, at lægmænd med deres "fagkendskab" har meget bedre mulighed for at komme i kontakt med kolleger eller andre ligestillede, end præster og evangelister har, fordi de taler "samme sprog".

Lokale Afdelinger i Danmark:
Uldjyderne (Herning) Afdelingen er nedlagt.
Email: FGBMFI-Herning
.
Amager Lagt under Vestegnen Afd. .
Herlev og København er slået sammen til
STORKØBENHAVN
Formand
David Demandt, Kobbelvænget 50, 2.th., 2700 Brønshøj, tlf. 38 28 32 95
Email:FGBMFI-Storkøbenhavn
Vestegnen (Ishøj) Formand
Børge Laustsen, Gildbrovej 14 2.tv, 2635 Ishøj.Tlf. 30 32 12 01 
email: FGBMFI-Vestegnen
Webmaster for disse sider.
email: FGBMFI Webmaster Danmark
Fyn (Odense)
Afdelingen er nedlagt.
Email:
FGBMFI-Fyn
.

Forbønsteam:
Har du brug for forbøn, skriv til forbønsteamet. KLIK HER
Lokalgrupper:
Vamdrup : Holger Sloth, Duevej 10, 6580 Vamdrup, tlf. 75 58 24 28
International kontaktperson: Hugo Martinussen,
H.C. Andersensvej 16, 7430 Ikast, tlf. 97 15 64 56
email:International-kontakt
Formand for FGBMFI i Danmark: Børge Laustsen..
Gildbrovej 14 2.tv, 2635 Ishøj.Tlf. 30 32 12 01
Email: Landsformand

Er der nogle af kontakterne, der ikke virker, eller
har du andet angående disse websider,
så kontakt Webmaster:
KLIK HER